Metody i programy nauczania

Program nauczania Funny English oparty jest na założeniach nowoczesnej komunikacyjnej metody nauczania, kładącej nacisk na aktywne i twórcze podejście do nauki języka obcego, przy wykorzystaniu szerokiej gamy ćwiczeń audiowizualnych gier i dialogów. Głównym celem jest rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Dzięki takim założeniom zajęcia prowadzone w naszej szkole charakteryzują się aktywizacją słuchaczy poprzez wprowadzanie nowoczesnych technik nauczania. Metoda dostosowana jest do wieku
i poziomu zaawansowania słuchaczy.

Praca w naszej szkole oparta jest na tradycyjnych metodach nauczania, choć otwarta również na to, co w kształceniu językowym nowe. Nasi nauczyciele chętnie uczestniczą w konferencjach metodycznych podnosząc swoje umiejętności. Z nowoczesnych programów nauczania wprowadzamy do naszego systemu nowe elementy w sposób przemyślany
i wyważony.