Kursy

Kursy dla dzieci

Dewizą szkoły jest przyjazna atmosfera oraz indywidualne podejście do każdego ucznia. Sprzyja temu również staranny dobór grup pod względem wieku. Wśród grup dziecięcych wyróżniamy typy grup:

1. dzieci najmłodsze ( 5- latki, „zerówka”, 1-2 klasa)
2. dzieci z klas 3 i 4
3. dzieci starsze ( 5-8 klasa)

Kursy dla młodzieży
Program nauczania oparty jest na metodyce komunikacyjnej, kładącej nacisk na aktywne
i twórcze podejście do nauki języka obcego, przy wykorzystaniu szerokiej gamy ćwiczeń audiowizualnych, dyskusji i gier. Metoda dostosowana jest do wieku i poziomu zaawansowania słuchaczy. Oferujemy kursy na poziomach zaawansowania od początkujących do egzaminacyjnych.

Realizacja programu odbywa się w cyklu dwu-semestralnym, obejmującym semestr jesienny ( od września do stycznia) oraz semestr wiosenny ( od lutego do czerwca).

W każdym semestrze przeprowadzane są testy. Oceny oraz obecność podlegają rejestracji w dziennikach zajęć. W grupach młodzieżowych zamiast standardowych stopni szkolnych wprowadziliśmy system punktowy od 1 do 6. Motywujemy naszych uczniów nagradzając ich drobnymi upominkami.

Kursy dla dorosłych to:

  • maksymalnie 8 osób w grupie
  • minimalna ilość pracy domowej
  • tempo nauki dostosowane do uczestników
  • atrakcyjne ceny
  • dogodne godziny zajęć
  • indywidualne podejście do uczniów
  • doświadczeni profesjonalni lektorzy
  • grupy dobrane wiekowo

Kursy dla Firm

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje, które chcą podnieść poziom znajomości języka angielskiego wśród swoich pracowników. Metody ktore stosujemy są odpowiednie dla osób obciążonych dużą ilością obowiązków i nie posiadających zbyt wiele czasu na naukę języka. Zajęcia nie są nudne, a słuchacz nie jest obarczany duzą ilością zadań domowych.

Elastyczny program realizacji zajęć, w czasie lub poza godzinami pracy, organizacja szkoleń w miejscu pracy lub siedzibie szkoły oraz dogodne warunki finansowania pozwolą Państwu ustalić optymalny system nauki. W celu skonfrontowania naszej oferty z Państwa oczekiwaniami zapraszamy Państwa przedstawiciela do siedziby naszej szkoły.

Państwa pracownicy mogą również skorzystać ze standardowej oferty. Zajęcia odbywają się w siedzibie naszej szkoły w grupach standardowych 5-8 osób.

Ważną informacją jest również to, że szkoła jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urządzie Pracy w Kielcach jako jedyna szkola w powiecie staszowskim. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą mieć szkolenie sfinansowane ze środków publicznych. Wiecej informacji o rejestrze pod http://www.wup.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=31&Itemid=37